โปรโมชั่นพิเศษ
อัพเกรดโบนัส - 699 1,399 2,999 5,399 9,199
โบนัสวันเกิด - 299 699 1,399 5,399 9,199
โบนัสลึกลับวันเกิด - - -
โบนัสรายวน
สล็อต 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0% 1.2%
คาสิโนสด 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 1.0%
กีฬา 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.9% 1.1%
ข้อกำหนดการอัพเกรดระดับ
ฝากขั้นต่ำสำหรับหนึ่งเดือน - 90,000 500,000 900,000 4,500,000 7,000,000
ข้อกำหนดการรักษาระดับ
ฝากขั้นต่ำภายในสามเดือน - - - 450,000 2,250,000 3,500,000
ความถูกต้องของการเป็นสมาชิก ตลอดอายกุารใชง้าน ตลอดอายกุารใชง้าน ตลอดอายกุารใชง้าน 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน